Porady prawne
fot. sxc.hu

ABC wynagrodzenia za pracę

30 listopada 2012 | przez

Wynagrodzenie jest ekwiwalentem pieniężnym, jaki pracownik otrzymuje za wykonaną pracę, odpowiadającym w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej …


fot. sxc.hu

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

29 czerwca 2012 | przez

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada obowiązek na posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierania umów OC.