Miasto
Materiały Muzeum Miasta Mysłowice

Przemilczana tragedia

25 stycznia 2012 | przez

Koniec drugiej wojny światowej przyniósł mieszkańcom Górnego Śląska wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z nich była deportacja oraz internowanie tysięcy Górnoślązaków do radzieckich łagrów.
Walczący z armią niemiecką Sowieci, którzy …


fot. zbiory autorów

Huta żelaza Zofia

22 grudnia 2011 | przez

Przemierzając dzisiejsze ulice Stawową, Gwarków i Boliny bardzo trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały 178 lat temu. Stojąc wtedy na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Stawowej i Gwarków, znajdowalibyśmy się właśnie …