Miasto
fot. Zarys rozwoju miasta, W. Długoborski

Przebudowa śródmieścia 1973

29 lutego 2012 | Nadesłano

W pamięci wielu mysłowiczan zachowała się kawiarnia Szarotka, bar Express oraz zakład fotograficzny Leona Czarneckiego, który znajdował się w kwartale nieistniejących już kamienic przy ul. Grunwaldzkiej. Wiosną 1974 …


Materiały Muzeum Miasta Mysłowice

Przemilczana tragedia

25 stycznia 2012 | przez

Koniec drugiej wojny światowej przyniósł mieszkańcom Górnego Śląska wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z nich była deportacja oraz internowanie tysięcy Górnoślązaków do radzieckich łagrów.
Walczący z armią niemiecką Sowieci, którzy …


fot. zbiory autorów

Huta żelaza Zofia

22 grudnia 2011 | przez

Przemierzając dzisiejsze ulice Stawową, Gwarków i Boliny bardzo trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały 178 lat temu. Stojąc wtedy na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Stawowej i Gwarków, znajdowalibyśmy się właśnie …


fot. Luiza Rotkegel

Tajemnice starego cmentarza

28 października 2011 | Nadesłano

Pośród wielu śladów przeszłości Mysłowic trwałe miejsce zajmują cmentarze. Tworzą one krajobraz kulturowy miasta i są jednocześnie ważnym elementem historycznego układu urbanistycznego. Ktoś może powiedzieć, że temat miejskiej …