Miasto
fot. Sabina Rotowska

Żydowskie oblicze Mysłowic cz.I

31 sierpnia 2012 | przez

Mieszkańcy miasta nie są świadomi wielkości wkładu Żydów w rozwój Mysłowic. I nie chodzi jedynie o dziedzictwo w postaci zachowanych i niezachowanych budynków synagogalnych czy też kirkutu.


fot. archiwum prywatne

Port na Przemszy cz.II

27 kwietnia 2012 | przez

Przemsza od najdawniejszych czasów była wykorzystywana w celach gospodarczych przez ludzi mieszkających wzdłuż jej brzegów. Nie tylko żywiła, lecz także była ważnym szlakiem handlowym i komunikacyjnym. Po jej …


Materiały Muzeum Miasta Mysłowice

Przemilczana tragedia

25 stycznia 2012 | przez

Koniec drugiej wojny światowej przyniósł mieszkańcom Górnego Śląska wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z nich była deportacja oraz internowanie tysięcy Górnoślązaków do radzieckich łagrów.
Walczący z armią niemiecką Sowieci, którzy …


fot. zbiory autorów

Huta żelaza Zofia

22 grudnia 2011 | przez

Przemierzając dzisiejsze ulice Stawową, Gwarków i Boliny bardzo trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały 178 lat temu. Stojąc wtedy na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Stawowej i Gwarków, znajdowalibyśmy się właśnie …