31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

fot. Wystawa "586 dni stanu wojennego"

13 grudnia 1981 r. został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Ograniczenie praw obywatelskich zostało wprowadzone w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustroju społeczno-politycznego PRL. Rada Państwa potwierdziła to dekretem niezgodnym z konstytucją zabraniającą wydawania dekretów w czasie trwania sesji sejmu. Dorośli mieszkańcy na pewno bardzo dobrze pamiętają ten dzień, z kolei młodsze pokolenia kojarzą stan wojenny głównie z wystąpieniem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Aby uczcić i upamiętnić ten ważny dla historii Polski dzień, w Muzeum Miasta Mysłowice otwarto wystawę przygotowaną przez IPN pt. „586 dni stanu wojennego”. Wystawa zawiera ponad 30 plansz, które przedstawiają fotografie, dokumenty, pamiątki i ciekawostki z tamtego okresu. Można ją oglądać do 31 stycznia. Muzeum Miasta zadbało również o naszą mysłowicką młodzież i zorganizowało sesję edukacyjną poświęconą stanowi wojennemu w województwie katowickim. Współorganizatorem było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła doświadczyć ciekawej lekcji żywej historii. Dr Jarosław Neja – pracownik IPN Katowice, współautor prezentowanej w muzeum wystawy „586 dni stanu wojennego” – wprowadził młodzież w temat, opisując sytuację lat 80. XX w. w Polsce oraz nakreślił powstanie NSZZ „Solidarność”. Z kolei gość, Krzysztof Pluszczyk, ciekawie opowiedział o wydarzeniach, które miały miejsce na KWK Wujek.

Podczas wszystkich spotkań dotyczących stanu wojennego wyświetlano film dokumentalny Agnieszki Świdzińskiej zatytułowany „Życiorysy z bliznami”, który opowiada o dramacie, jaki spotkał osoby poszkodowane w czasie pacyfikacji kopalni Wujek oraz o losach ich rodzin. Jest to dokument wywierający ogromne wrażenie, gdyż oparty na archiwalnych zdjęciach i relacjach górników uczestniczących w pacyfikacji.

Komentarze