Muzealny czwartek: o mysłowickich ewangelikach

Plakat MMM

9 listopada o godz. 17 w Muzeum Miasta Mysłowice przy ul. Stadionowej 7a odbędzie się 120. Muzealny czwartek. Tym razem wydarzenie poświęcone będzie mysłowickiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Wstęp wolny!

W programie: otwarcie wystawy fotografii i dokumentów parafii oraz wykład ks. dr. Adama Maliny na temat historii wspólnoty ewangelickiej w naszym mieście. Imprezę uświetni występ chóru Jubilate Deo.

Komentarze