Ballada o śląskim cynku

Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny w ramach 81. Muzealnego Czwartku przedstawi historię hutnictwa cynkowego, które było głównym przyczynkiem do szybkiego rozwoju przemysłu górnośląskiego w XIX w. Ziemie mysłowickie miały w tym znaczący udział. Znajdowało się tutaj łącznie 17 hut cynku, o czym nie każdy wie i pamięta.

Podczas spotkania będzie można zobaczyć odtworzone na podstawie zachowanych planów technicznych oraz archiwalnych opisów wizualizacje mysłowickich hut. Możliwe będzie zapoznanie się z bliższą ich lokalizacją w terenie oraz przekonanie się, że do dziś pozostały wyraźne ślady ich istnienia. Dużą atrakcją będzie możliwość obejrzenia modelu pieca do wytopu cynku projektu J.C. Ruberga. Eksponaty dotyczące hut cynku będzie można oglądać dzięki stowarzyszeniu na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach-Szopienicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Opowiemy o ciężkiej pracy hutnika, krajobrazie, jaki towarzyszył terenom wokół hut czy kolejce konnej dostarczającej galman, zwanej przez mieszkańców „rosbanką”. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy poświęconej podjętej tematyce oraz konkurs z nagrodami. 81. Muzealny Czwartek poprowadzą członkowie stowarzyszenia – Karol Wieniawski i Leonard Czarnota.

6 listopada, godz. 17, Muzeum Miasta Mysłowice, ul. Stadionowa 7a. Wstęp wolny.

Nadesłano przez: Karol Wieniawski, Leonard Czarnota
Komentarze