55-lecie Towarzystwa Miłośników Mysłowic

fot. arch. TMM

W 2017 r. przypada jubileusz 55-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Mysłowic (TMM), prężnie niegdyś działającego stowarzyszenia, zasłużonego dla rozwoju i popularyzacji wiedzy o historii miasta, lokalnego muzealnictwa oraz upiększania grodu nad Przemszą.

W 1961 r. grupa miłośników Mysłowic z prof. Władysławem Pochmarą (1886-1974), Józefem Ciepłym (1911-1995) i Marią Kordek (kier. wydz. kultury) na czele zorganizowała uroczyste obchody 600-lecia miasta, a w 1962 r. sformalizowała się jako Towarzystwo Miłośników Mysłowic. Na początku swej działalności TMM zainicjowało coroczne Dni Mysłowic, które współorganizowało z magistratem do końca lat 80. XX w. Rozpoczęło także gromadzenie zabytków ruchomych oraz zinwentaryzowało lokalne zabytki nieruchome. Również w latach 60. TMM założyło album z archiwalnymi fotografiami miasta (opisy pod zdjęciami – prof. A. Sulik) przechowywany obecnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Działalność muzealniczą TMM prowadziło w formie wystawy w karcerze byłego więzienia policyjnego oraz założonej przez siebie w 1981 r. Izbie Tradycji Miasta przy ul. Powstańców 2. W 1983 r. przekazało większość zbiorów do utworzonego wtedy przez M. Orłowską, A. Kudłę i dr H. Witecką Działu Historii Miasta, który z kolei został w 2006 r. przekształcony w Muzeum Miasta Mysłowice.

Po połączeniu TMM z Komitetem Upiększania Miasta w 1975 r. nastąpiło roszerzenie działań na prace społeczne. Towarzystwo chwaliło się ówcześnie liczbą 1 146 członków, w tym 70-120 członków zwyczajnych (głównie dyrektorów loklanych zakładów pracy), ok. 20 członków wspierających i ok. 1 000 tzw. członków stowarzyszonych, skupionych w szkolnych, zakładowych i miejskich kołach TMM.

Towarzystwo repezentowało nasze miasto na szeregu wystaw i zjazdów regionalnch, współpracowało z instytucjami kultury i nauki (m.in. PAN) oraz wspierało prace wydawnicze (m.in. J. Ciepłego o herbie miasta i A. Piwowarczyka dot. Czerwonej Księgi). Informacje o TMM drukowało regularnie tyskie „Echo”.

Towarzystwo było również inicjatorem stworzenia tablicy na cześć podbytu w mieście J. Kraszewskiego (1964), pominika T. Kościuszki (1976), tablicy upamiętniającej 60. rocznicę pierwszego powstania śląskiego (1979), pominika 23. Batalionu Saperów (1979) oraz odtworzenia pominka Czynu Powstańczego (1986).

TMM nie działa aktywnie od ok. 1989 r., choć nadal istnieje i może obchodzić swój jubileusz.

Prezesi zarządu TMM:

  • 1962-1969 – Wł. Pochmara,
  • 1969-1977 – H. Czypionka,
  • 1978-1979 – T. Philipp,
  • 1979-1983 – A. Mura,
  • 1983-2015 – W. Buczak,
  • 2015 – M. Garbiec (p.o. prezesa).

Nadesłano: Remigiusz Garbiec, MTHJL
Komentarze