78. Muzealny Czwartek w MMM

Plakat MMM
Plakat MMM

Po wakacyjnej przerwie Muzeum Miasta Mysłowice zaprasza na 78. Muzealny Czwartek, który odbędzie się 11 września o godz. 17.30. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, zatytułowana „Bernard Świerczyna – zapomniany bohater”. Gościem spotkania będzie Felicjan Świerczyna – syn Bernarda.

„Bernard Świerczyna – zapomniany bohater” to wystawa biograficzna, która została przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin Bernarda Świerczyny i 75. powstania Związku Walki Zbrojnej, w którym działał. Wystawa ma na celu przedstawienie krótkiej, ale bogatej biografii Bernarda Świerczyny. Los tej postaci wpisuje się w historię Polski i Śląska. Świerczyna swoje dorosłe życie poświęcił pracy i służbie dla Ojczyzny. Był człowiekiem wielu talentów. Pisał wiersze, opowiadania, nowelki, rysował i śpiewał w chórze. Działał w harcerstwie. Był absolwentem Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego życiowe plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

Po przegranej kampanii wrześniowej rozpoczął działalność konspiracyjną w organizacji Orzeł Biały utworzonej w Mysłowicach. Był jednym z organizatorów Związku Walki Zbrojnej Śląska i Zagłębia. Do rozbudowy ZWZ wykorzystywał swoje kontakty harcerskie oraz wojskowe. W maju 1940 r. został aresztowany w Krakowie i osadzony w więzieniu na Montelupich. W lipcu został przewieziony do obozu KL Auschwitz-Birkenau. Bernard Świerczyna był współorganizatorem obozowego ruchu oporu. Wszedł w zorganizowany przez Witolda Pileckiego obozowy Związek Organizacji Wojskowej. Współpracował z płk. Kazimierzem Heilmanem-Rawiczem, który tworzył w obozie Związek Walki Zbrojnej. Świerczyna był jednym z najdłużej przebywających w KL Auschitz-Birkenau więźniów. Po nieudanej ucieczce został osadzony w Bloku Śmierci. Zginął w ostatniej publicznej egzekucji przez powieszenie w KL Auschwitz-Birkenau, w grudniu 1944 r., na miesiąc przed wyzwoleniem obozu.

Do przygotowania wystawy posłużyły materiały udostępnione przez Felicjana Świerczynę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach, której Bernard Świerczyna jest patronem oraz materiały z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Nadesłano przez: Luiza Rotkegel
Komentarze