Agnieszka i Leonard Czarnotowie

Agnieszka i Leonard Czarnotowie

Dziennikarz

Pasjonaci historii, także tej mysłowickiej. Promują nasze miasto, opowiadając o jego historii. Organizatorzy wystaw, prezentacji historycznych organizowanych we współpracy z instytucjami mysłowickimi, m.in. Mysłowickim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice, bibliotekami, przedsiębiorcami. Współzałożyciele stowarzyszenia Mysłowicki Detektyw Historyczny.